onsdag 4 mars 2020

VÄLKOMMEN TILL BARNBOKSBILDENS VÄNNERS ÅRSMÖTE


Måndagen den 16 mars kl 19.00 på Göteborgs konstmuseum.

Litteratur och bilderbokskonst för barn och unga på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Bibliotekarien Karin Graube berättar om hur det är att arbeta med aktiviteten Läsklubb och den nya konstsamlingen Ilon Wiklands Artotek.2018 fick BUS-biblioteket på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Ilon Wiklands stipendium för barnkultur – 100 000 kr till att bygga ut Artoteket, bibliotekets samling av bilderbokskonst.

Boklotteri

Efter föreläsningen intar vi en lättare måltid.
Platsen för mötet är Göteborgs konstmuseum. Aftonen kostar för medlemmar 180 kr, för gäster 210 kr och för studenter 130 kr.


Anmälan senast fredagen den 13 mars till Christina Wedenmark

tel: 0702063943 eller e-post christina.wedenmark@hotmail.com Väl mött!

Styrelsen

Inga kommentarer: