torsdag 15 oktober 2009

Barnboksbildens Vänner

Barnboksbildens Vänner är en ideell förening som arbetar för att öka kunskapen om barnböckers illustrationer. Det är en vänförening till Göteborgs Konstmuseum och de bilder som förvärvas doneras till museets samlingar.

Barnböckernas bilder utgör viktiga och starka intryck under våra uppväxtår. För många vuxna förmedlar de också en stämning, en känsla från förr. Det är en konstart att värna om. Barnboksbildens Vänners samling omfattar över 2000 bilder av ett 60-tal svenska och nordiska konstnärer.

Originalillustrationerna finns på Göteborgs Konstmuseum och är tillgänliga bl.a. för forskning och pedagogiskt arbete med barn. De visas på utställningar på museet i Galleri under trappan och lånas ofta ut till museer och bibliotek.

Fyra gånger per år har föreningen föredragskvällar och medlemsmöten med populära lotterier med bilderböcker och konstverk som priser.

Vår medlemstidning heter Solägget och utkommer med två nummer per år. Medlemsbladet Solsidan utkommer också två gånger per år.

Som medlem i Barnboksbildens Vänner går du in gratis på Göteborgs Konstmuseum mot uppvisande av medlemskort (tilläggsavgifter kan gälla för vissa specialutställningar). Du har också 20% rabatt i konstmuseets bokhandel samt 10% rabatt i Röhsska museets och Göteborgs stadsmuseums butiker.

Medlemsavgiften är 200 kr (studerande 100 kr och institutioner/företag 500 kr) och betalas in på postgiro 44 49 735-2.

För mer information maila gärna barnboksbildensvanner[at]gmail.com