torsdag 29 oktober 2009

Katter!

I samband med föreningens 20-årsjubileum visas utställningen Katter!Göteborgs Konstmuseum. Verken är hämtade från Konstmuseets samlingar och bland de representerade konstnärerna & illustratörerna finns Lilian Brøgger, Lena Anderson, Einar Norelius, Catarina Kruusval, Bruno Liljefors, Ulrica Hydman-Vallien, Åke Göransson, Helga Henschen, Erik Snedsbøl, Anders Hultman, Karin Stjernholm Raeder, Olof Sager-Nelson, Elsa Beskow, Ivar Arosenius, Fibben Hald och Sven Ljungberg.

Utställningen finns på våning 5 och pågår 12 september - 14 februari.

Familjevisningar lördag och söndag kl 12.15 13 september - 22 november

Bild: Ur Det tokiga katthuset av Lilian Brøgger (2007)

Inga kommentarer: