Styrelseledamöter 2020


Christina Wedenmark, ordförande
Barnbibliotekarie och litteraturpedagog 

Magnus Sjöberg, vice ordförande
Skribent, biblioteksassistent på Skolbibliotekscentralen i Göteborg

Per Dahlström, sekreterare
Intendent Göteborgs konstmuseum

Helena Holmquist, kassör
Ekonom

Lovisa Wennerström, redaktör Solägget
Utvecklingsledare, bebyggelseantikvarie, kommunikatör

Cicci Sjödelius, klubbmästeri
Förläggare

Eva Selin
Bibliotekskonsult på Läsfirman

Katarina Larson
Konsulent Litteratur barn och unga

Hedvig van Berlekom
Informatör, projektledare, barnboksförfattare