Styrelseledamöter 2018Margaretha Dahlström, ordförande
Tidigare barnbibliotekskonsulent i Göteborgs stad, barnboksrecensent.

Helena Holmquist, kassör
Ekonom

Per Dahlström, sekreterare
Intendent Göteborgs konstmuseum

Lovisa Rodhe, redaktör
Kommunikationsstrateg

Magnus Sjöberg, klubbmästeri och fotograf
Skribent, biblioteksassistent på Skolbibliotekscentralen i Göteborg

Cicci Sjödelius, klubbmästeri
Förläggare

Johanna Sarnell, klubbmästeri
Bokhandlare på Bokskåpet i Göteborg


Christina Wedenmark, klubbmästeri
Barnbibliotekarie och litteraturpedagog  

Linda Holmer
Universitetsadjunkt på HDK inom bild och berättande, bilderboksredaktör, illustratör och skribent.

Sarah Markensten
Barnbibliotekarie