onsdag 7 april 2010

Kulla Gulla-priset 2010

Ännu ett pris delas ut under våren, närmare bestämt den 7 maj. Den här gången är det Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfonds Kulla Gulla-pris, som i år kommer att tilldelas författaren Janne Lundström.

Motiveringen lyder: ”I Janne Lundströms omfattande och mycket varierade författarskap sammanflätas problematik och moral med intrig och yttre handling vilket gör att han med stor konstnärlighet och precision tydliggör de konflikter – kulturella, ekonomiska och sociala – som gestaltas. Janne Lundström skriver med en uppenbar strävan att nå många, även pojkar, med lässtoff som vidgar vyer och engagerar. Han anlägger alltid perspektiv som låter individer ur ett folkhav framträda så att läsaren inte glömmer dem. Precis som Marta Sandwall-Bergström själv gjorde.”

Kulla Gulla-priset instiftades 1999. Vartannat år får en författare ta emot priset och vartannat år delas ett forskarstipendium ut. Se tidigare pristagare hos Sbi.

Inga kommentarer: