fredag 17 december 2010

Svensk Bokkonst 2010

Svensk Bokkonst väljer varje år ut ett antal böcker som goda exempel på bokkonst, för att stimulera och inspirera bokbranschen till ökad kvalitet i produktionen. Den enda barnboken bland årets utvalda är pekboken Kenneth Anderssons Lilla Monsterboken. Övriga utvalda böcker kan du se här.

Inga kommentarer: