onsdag 4 mars 2020

Har du ett intresse för barnboksbilder och vill hjälpa till att sprida kunskap om barnböckers illustrationer?

Har du ett intresse för barnboksbilder och vill hjälpa till att sprida kunskap om barnböckers illustrationer? För dig finns sedan 1989 föreningen Barnboksbildens Vänner som idag har 250 medlemmar. 
Föreningen har donerat original av nordiska illustrationer till museet och har stor del i att Göteborgs konstmuseum blivit ett ledande museum för barnboksbilder.Föreningens syfte är att förvärva barnboksillustrationer för att bevara hela bilderböcker intakta. I samlingen finns över 2000 bilder av ett 70-tal svenska och nordiska konstnärer.

Som medlem i föreningen har du möjlighet att besöka föredragskvällar och medlemsmöten med intressanta och inspirerande föreläsare som avslutas med mingel, mat och dryck. Föreningen ger ut medlemstidningen Solägget och medlemsbladet Solsidan två gånger om året.

Medlemmar i Barnboksbildens Vänner har fri entré till Göteborgs konstmuseum. Visa ditt medlemskort. Observera att tilläggsavgifter kan gälla för vissa tillfälliga utställningar. I Göteborgs konstmuseums butik har du rabatt samt 10 % rabatt i museibutiken på Göteborgs stadsmuseum.

Bli medlem


Medlemsavgift: 250 kr. Studerande 125 kr. Institutioner och företag 750 kr. Avgiften betalas in på postgiro 44 49 735-2.

Hälsningar Christina

Inga kommentarer: