torsdag 4 februari 2010

Minnesord

Karin Stjernholm Ræder

Barnboksförfattaren och illustratören Karin Stjernholm Ræder, Göteborg, avled 2 januari 94 år gammal.
______________

Karin Stjernholm Ræder debuterade sent som bildkonstnär och barnboksförfattare. Hon var då i 60-årsåldern. Sin tecknartalang hade hon i stort utvecklat på egen hand. Karin Stjernholm Ræder har givit ut både bilderböcker och illustrerat kapitelböcker i svart-vitt, både egna och andras. Hennes sirliga och samtidigt realistiska illustrationer för tankarna till anglosachsiska bilderbokskonstnärer, t ex Kate Greenaway.

Mest kända är nog hennes självbiografiska böcker om Rut-Emma, som växer upp i en småborgerlig 1920-talsmiljö. Eva Bexells omtyckta böcker om Morfar prosten förknippar man lika mycket med Stjernholm Ræders humoristiska teckningar.

Karin var en anspråkslös och tillbakadragen person, som inte gärna ville stå i rampljuset. När jag som barnbibliotekskonsulent vid Göteborgs stadsbibliotek i slutet av 80-talet bad henne att deltaga och framträda i den årliga Barnboksmarknaden, som arrangerades ihop med bokhandeln, svarade hon först nej. Hon ställde emellertid upp och visade sin teckningstalang på sitt eget stillsamma sätt, vilket verkligen fångade barnens uppmärksamhet och intresse.

Karin Stjernholm Ræder har följt föreningen Barnboksbildens Vänner sedan starten 1989 och har genom åren på många sätt visat sitt intresse och mycket stora stöd. Till föreningen donerade hon bl a bilderna till Rut-Emma själv (Carlsen/if 1977) och Klara och den snälla gamla tigern (Carlsen/if 1978), som nu ingår i Göteborgs Konstmuseums samlingar.

MARGARETHA DAHLSTRÖM
Ordförande Barnboksbildens Vänner

Inga kommentarer: