fredag 26 februari 2010

Handgjort


Nationalmuseum pågår just nu en utställning som heter Handgjort. Den handlar om den tecknade linjens betydelse och nutida revansch, och vill skildra människan genom historien ur ett genusperspektiv. Utställningen innehåller drygt hundra teckningar från olika tider, däribland ett antal barnboksillustrationer. Några av de representerade illustratörerna är Stina Wirsén, Gunna Grähs, Björn Berg, John Bauer och Ivar Arosenius.

Utställningen pågår t.o.m. 16 maj.

Läs en fördjupning om utställningen här.


Den översta bilden visar akvarellen Lillan med leksaker av Ivar Arosenius (foto: Nationalmuseum) och den nedersta en illustration ur Stina Wirséns bok Små flickor och stora (2004) (foto: © Stina Wirsén).

Inga kommentarer: