måndag 7 februari 2011

Maktens pluttifikasjon

Idag börjar Maktens pluttifikasjon - Den Nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferansen, en tvärvetenskaplig konferens om barn- och ungdomslitteratur. Den hålls i Stavanger vartannat år och är Nordens största arrangemang om barns och ungdomars litteratur och läsning. Under några dagar samlas författare, illustratörer, översättare, forskare, lärare, biblioteksanställda, litteraturvetare och förlagsfolk för att diskutera, lyssna, lära och inspireras. I år pågår konferensen 7-9 februari.

På hemsidan förklarar man vad Maktens pluttifikasjon går ut på:
"Vår visjon er å formidle ny barne- og ungdomslitteratur gjennom å skape en arena for nytenkning, mangfold og tverrfaglig utveksling. Det er bøkene vi vil vise fram, men bøkene kan ikke vise fram seg selv. De trenger å formidles av gode og troverdige stemmer. Derfor har vi invitert forattere, illustratører og andre litteratur-formidlere som vil presentere trendene, bredden og utvalget innenfor ulike sjangere. Formidling av hundrevis av bøker vil bli belyst og satt søkelys på under konferansen."

Inga kommentarer: