söndag 6 april 2014

Vad är ett barn?

Det finns många olika perspektivmöjligheter när man skall bedöma en enskild bilderbok. Ett sätt är att zooma ut och se vad bilderboken spelar för roll i faunan. Hur ser den ut på håll och vad blir den i förhållande till andra böcker. Eller vad blir de andra böckerna i relation till den här boken.

Just nu finns det en handfull förlag som på sikt säkert kommer att förändra den svenska bilderboksfloran. Än så länge vet vi inte hur. Kommer det förändra vår syn på barn? Eller vad som är ännu mer intressant är hur det kommer påverka barnens syn på världen. Vilka hybrider av böcker kommer att uppstå av den utgivningen som nu finns?  Är några av av frågorna jag får under läsningen av Vad är ett barn? 

Mirando förlag har hittills gett ut två bilderböcker av bilderboksskapare som nått internationellt erkännande men som tidigare inte varit utgivna i Sverige. Tidigare i höst Stjärnenatt av Jimmy Liao och nu Vad är ett barn? av Beatrice Alemagna en ung italiensk illustratör som nått internationell uppmärksamhet för sina poetiska bilderböcker.

Är det något jag vill likna Vad är ett barn? med så är det poesi och filosofi. För det är en poetisk text  utforskar som vad ett barn är, att hitta minsta gemensamma nämnare, att se skillnader, men också att sätta ljus på den logiska slutsatsen att alla har varit barn. Illustrationerna har precis som poesi, mycket tomrum. Det är mycket vit tom yta och barnansikten som är omedvetna om att de är betraktade, som verkar ha spännande hemligheter.

Vad är ett barn? Är en bok i storformat med en vit sida med en fundering runt vad ett barn kan vara och på andra sidan är det ett porträtt på barnen. Det är barn som är illustrerade med respekt för deras väsen, utan att vara förskönande. Barn som petar i näsan, har stora dubbelhakor, som skriker med stor öppen mun, som lyssnar på snäckor, som funderar,  eller somnar över maten. En spännvidd som ger utrymmet för många olika slags varande. Att inte göra barnen söta eller vackra, utan mer självständiga och egensinniga har vi sett tidigare i den svenska bilderboken hos bland annat Emma Virke, Emma Adbåge och Lisen Adbåge.

Vitsen med att våga rita fula barn är att göra dem till subjekt snarare än objekt. De blir intressanta för sitt inre, vad de bär på , inte vad vuxna vill se dem som. Det blir en påminnelse. Ett skrik från det söta barnrummet.  Vad är ett barn? är en vacker bok som också handlar om friheten att vara och som öppnar för drömmar.

En länk till Beatrice Alemagnas hemsida finns här. 

/Karin

Inga kommentarer: