fredag 23 september 2016

..och så här ser den färdiga montern ut!

Välkommen till Monter A04:02 på årets bokmässa!

Så här ser den färdiga montern ut, när Marianne - en av alla våra vänliga och flitiga medlemmar - 
står i den och berättar om föreningen och säljer lotter! 

Varmt välkomna! 

Inga kommentarer: