söndag 23 oktober 2011

Bli medlem i barnboksbildens vänner!

De första tio nya medlemmar vinner vår fantastiska bok Färgkludd eller näckros? Barnboksbilden och konsten (Kabusa böcker 2009).
Som medlem i föreningen får du förutom inbjudan till och bättre pris till årets 4 medlemsträffar med föredrag och mat också vår medlemstidning Solägget och vårt medlemsbladet Solsidan.

Du går också in gratis på Göteborgs Konstmuseum mot uppvisande av medlemskort (tilläggsavgifter kan gälla för vissa specialutställningar). Du har också 20% rabatt i konstmuseets bokhandel samt 10% rabatt i Röhsska museets och Göteborgs stadsmuseums butiken.

Medlemsavgiften är 150 kr (studerande 75 kr och institutioner/företag 500 kr) och betalas in på postgiro 44 49 735-2. Blir du medlem i dag så gäller avgiften för resten av 2011 och hela 2012.
Inga kommentarer: