lördag 20 april 2013

Styrelseledamöter 2015

Margaretha Dahlström, ordförande
Tidigare barnbibliotekskonsulent i Göteborgs stad, barnboksrecensent.

Kerstin Aronsson, vice ordförande
Bokförläggare

Helena Holmquist, kassör
Ekonom

Per Dahlström, sekreterare
Intendent Göteborgs konstmuseum

Lovisa Rodhe, redaktör
Kommunikationsstrateg

Staffan Wennerlund, redaktör
Bibliotekarie

Ann Wettergren Algell, klubbmästeri
F.d. bokhandlare

Magnus Sjöberg, klubbmästeri
Biblioteksassistent och skribent

Alexandra Herlitz, klubbmästeri och webbredaktör
Konst- och bildvetare. Verksam som universitetslektor och museipedagog

Mia Hansén, webbredaktör
Barnbibliotekarie

Inga kommentarer: